Apple chi ra 20 triệu USD để mua lại Topsy, công ty chuyên tìm kiếm và nghiên cứu những dòng tweet