Đã có thể Jailbreak tất cả các đời iPhone bằng Evasi0n, hỗ trợ iOS 7.x